SẢN PHẨM / Phụ kiện

• Phụ kiện ren - Threaded fittings

Vật liệu: Thép A234, Mạ kẽm, Inox 304, 316.
Kích thước: DN10 – DN100.
Xuất xứ: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ.
Bảo hành: 12 tháng

Co ren 45 độ
Co ren 45 độ
Co ren 90 độ
Co ren 90 độ
Tê đều
Tê đều
Tê giảm
Tê giảm
Bầu giảm
Bầu giảm
Măng sông
Măng sông
Ống 2 đầu ren
Ống 2 đầu ren
Kép 2 đầu ren
Kép 2 đầu ren
Nút bịt
Nút bịt
Rắc co
Rắc co
Nắp bịt
Nắp bịt

• Phụ kiện hàn - Welded fittings

Vật liệu: Thép A234, Mạ kẽm, Inox 304, 316.
Độ dày SCH10, SCH20, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS.
Kích thước: DN10 – DN100.
Xuất xứ: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ.
Bảo hành: 12 tháng

Co hàn 45 độ
Co hàn 45 độ
Co hàn 90 độ
Co hàn 90 độ
Tê đều
Tê đều
Tê giảm
Tê giảm
Bầu giảm đồng tâm
Bầu giảm đồng tâm
Bầu giảm lệch tâm
Bầu giảm lệch tâm
Chén hàn
Chén hàn
Co hàn 180 độ
Co hàn 180 độ

• Phụ kiện áp lực cao NPT Class 3000, 6000, 9000 - Forged fittings

Vật liệu: Thép A105, A234, Mạ kẽm, Inox 304, 316.
Kích thước: DN10 – DN100.
Xuất xứ: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ.
Bảo hành: 12 tháng

Co 45 độ
Co 45 độ
Co 90 độ
Co 90 độ
Tê đều
Tê đều
Tê giảm
Tê giảm
Côn đồng tâm 2 đầu ren
Côn đồng tâm 2 đầu ren
côn lệch tâm 2 đầu ren
côn lệch tâm 2 đầu ren
Măng sông 2 đầu ren
Măng sông 2 đầu ren
Măng sông 1 đầu ren
Măng sông 1 đầu ren
Nắp bịt
Nắp bịt
Rắc co
Rắc co
Kép 2 đầu ren
Kép 2 đầu ren
Ống 2 đầu ren
Ống 2 đầu ren
Nút bịt
Nút bịt
Cà rá
Cà rá
Nối rẽ nhánh
Nối rẽ nhánh

• Phụ kiện áp lực cao Hàn Lồng Class 3000, 6000, 9000 - Forged fittings

Vật liệu: Thép, Mạ kẽm, Inox.
Kích thước: DN10 – DN100.
Xuất xứ: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ.
Bảo hành: 12 tháng

Co 45 độ
Co 45 độ
Co 90 độ
Co 90 độ
Tê đều
Tê đều
Tê giảm
Tê giảm
Côn đồng tâm 2 đầu hàn
Côn đồng tâm 2 đầu hàn
Côn lệch tâm 2 đầu hàn
Côn lệch tâm 2 đầu hàn
Măng sông 2 đầu hàn
Măng sông 2 đầu hàn
Măng sông 1 đầu hàn
Măng sông 1 đầu hàn
Nắp bịt
Nắp bịt
Rắc co
Rắc co
Nối rẽ nhánh 1 đầu hàn lồng B16.11
Nối rẽ nhánh 1 đầu hàn lồng B16.11
Nối rẽ nhánh 2 đầu hàn giáp mối
Nối rẽ nhánh 2 đầu hàn giáp mối