Thông tin

Home / Tin tức, Tài liệu

Quy trình sản xuất ống thép hàn

Quy trình công đoạn sản xuất ống thép hàn cao tần

Công đoạn Sản Xuất Ống Thép Tròn, Thép Hộp Đen Được Áp Dụng Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001 - 2008 Qua Các bước sau:

Nguyên liệu  cuộn được  đưa vào giá đỡ kiểm tra sau khi chuyển vào bộ phận xẻ băng

Cuộn nguyên liệu được đưa vào máy xẻ băng


Băng xẻ được phân loại và nhập vào kho
Sau đó được chuyển vào dây chuyền máy cán ống
Forming

Hàn ống

Làm mát ống hàn
 

Cắt ống theo size khách hàng yêu cầu


Làm sạch đầu ống và kiểm tra độ kín khít
 

Đóng bó sản phẩm ,nhập kho , mang ra thi trường tiêu thụ