Thông tin

Home / Tin tức, Tài liệu

PCCo chuyên cung cấp phụ kiện ống áp lực cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẶT BÍCH CÁC LOẠI:
Thông số kỹ thuật mặt bích Ansi BL16.5 class 150
Thông số kỹ thuật mặt bích Ansi BL16.5 class 300
Thông số kỹ thuật mặt bích Ansi BL16.5 class 400
Thông số kỹ thuật mặt bích Ansi BL16.5 class 600
Thông số kỹ thuật mặt bích Ansi BL16.5 class 900
Thông số kỹ thuật mặt bích Ansi BL16.5 class 1500
Thông số kỹ thuật mặt bích Ansi BL16.5 class 3000